Laboral

Els continus canvis en la normativa legal espanyola fan que les empreses sovint necessitin un assessorament continu en tot el relacionat amb l’àrea de recursos humans de la seva empresa. És per això que a DK8 t’oferim la possibilitat de realitzar tots els tràmits burocràtics per tal que et puguis dedicar al realment importants.

 • Inscripció de l’empresa en la Seguretat Social i posteriors modificacions (canvis administradors, nous codis de compte de cotització …)
 • Nous centres de Treball: inscripció i sol·licitud d’obertura.
 • Altes, baixes i variació de dades dels treballadors.
 • Confecció de contractes de treball així com les seves pròrrogues i modificacions, tramitació mitjançant el sistema contracte, estudi de possibilitats i possibles subvencions.
 • Gestió de Nòmines: Confecció de rebuts de salaris, càlcul de cotitzacions i assegurances socials. Enviament de nòmines i informes en format PDF.
 • Gestions periòdiques, formalització de les liquidacions (TC / 1 i TC / 2) i la seva tramitació mitjançant sistema CRETA.
 • Declaracions trimestrals IRPF model 111 i declaració anual model 190.
 • Altres tràmits laborals: Vides laborals, certificats d’estar al corrent de pagament, tràmits en recaptació i ajornament.
 • Aplicació i actualització del Conveni Laboral, endarreriments, despenjaments, etc.
 • Certificats laborals.
 • Gestió de prestacions: maternitat / paternitat, incapacitat temporal (malaltia i accidents de treball)
 • Confecció i presentació de sol·licituds de prestacions d’incapacitat temporal, incapacitat permanent, jubilació, viduïtat, etc.
 • Confecció i presentació de sol·licituds d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, empleades de la llar, artistes, etc.

VISITI’NS

Carrer de Begur, 54
17200 Palafrugell, Girona

CONTACTI’NS

infoassessors@dk8.cat
Tel. 972 302 758
FAX 972 610 542

HORARI D’OFICINA

Dil-Dij 09:00-13:00 y 15:30-18:30
Div 09:00-14:00